Технологічна документація та технологічна дисципліна

Технологічний процес обробки деталей, складання вузлів і машин розробляють у відділі головного технолога заводу або в цехових технологічних бюро і заносять у спеціальні бланки, що називаються технологічними картами. Ці карти е основним технологічним документом. Залежно від типу виробництва (індивідуальне, серійне, масове) технологічні карти бувають різні. Для індивідуального, а іноді й дрібносерійного виробництва технологічні карти оформляють у вигляді маршруту — маршрутна карта, де перелічено операції і визначено послідовність їх виконання. Для великосерійного і масового виробництва технологічні карти складають на кожну операцію обробки даної деталі. У таких операційних картахє докладні вказівки, необхідні для обробки та контролю деталей на даній

операції. До технологічних карт заносять такі відомості: про оброблювану деталь; про заготовку для деталі (матеріал, з якого її виготовляють, розміри сортового металу в разі використання його як заготовки та ін.); назву і номери операцій, назву і номери переходів; про устаткування; про пристрої та інструменти (їх назви, розміри або шифри); про режим обробки; елементи часу на обробку та їх сума; розряди роботи по операціях. Розробляючи технологічні процеси механічної і слюсарної обробки, часто складають ескізи обробки по операціях. Правильно складений технологічний процес забезпечує найповніше використання

устаткування, інструмента і пристроїв. При такому технологічному процесі робота ведеться на найвигідніших режимах. Значення технологічних процесів у виробництві надзвичайно велике. Вони є вихідним документом для підготовки виробництва, планування, розподілу й організації роботи на робочому місці, у цеху і на заводі, для постачання матеріалів, заготовок, пристроїв та інструментів. Технологічними процесами керуються виробничі органи підприємства, цеху, дільниці. Вони е керівництвом для майстра та робітника. Точне виконання розробленого технологічного процесу, оформленого у вигляді технологічних карт, називається технологічною дисципліною. Технологічна карта є основним документом виробництва і її вказівки обов'язкові для всіх осіб, які беруть участь у

виготовленні деталей, у складанні вузлів і машин. Під технологічною дисципліною розуміють не тільки додержання послідовності обробки, записаної в технологічних картах, але й додержання всіх технічних умов. Сувора технологічна дисципліна забезпечує нормальний хід виробництва, високу якість продукції, її взаємозамінність, високу продуктивність праці, зменшення браку і зниження собівартості виробів. Технологічній дисципліні в нашій країні надають особливо важливого значення, і порушувати її забороняється. Однак технологічний процес не є чимось незмінним і непорушним, він повинен безперервно вдосконалюватись на базі нової техніки і передової технології виробництва. Під час виготовлення деталей їх можна обробляти різними способами та

інструментами, за допомогою найрізноманітніших механізуючих пристроїв та пристосувань. Проте хоч би як добре і швидко не здійснювалась та чи інша операція, у ряді випадків можна знайти і застосувати ще кращий, ще продуктивніший спосіб обробки, тобто прогресивніший технологічний процес. При сучасному рівні техніки особливого значення набуває творчий зв'язок науки з виробництвом, роль новаторів, раціоналізаторів та винахідників, які вносять великий вклад у справу вдосконалення технологічних процесів. Однак необхідні зміни в технологічні карти мають право вносити тільки працівники технологічної служби підприємства. Ось чому самочинна зміна технології робітником, майстром та іншими є порушенням технологічної дисципліни.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ СЛЮСАРНО-МОНТАЖНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Після вивчення і відпрацювання основних прийомів та операцій слід закріпити виробничі навички слюсаря за допомогою виконання ряду комплексних робіт за наростаючою їх складністю. До комплексних робіт входить виготовлення деталей і виробів, у процесі якого слюсар здійснює ряд операцій, наприклад розмічання, свердління, обпилювання і розпилювання, клепання тощо. До таких робіт належать виготовлення слюсарно- монтажного інструменту, а також окремих вузлів і деталей машин. Комплексні роботи треба виконувати за кресленнями і технологічними картами, суворо додержуючи вимог технічних умов. Навчальні технологічні процеси на виготовлення слюсарно- монтажного інструменту є в кожному професійно-технічному училищі, ними й слід керуватися, виконуючи названі роботи.

кредит студентам
26.12.2015
1928

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!