Технологічний процес слюсарної обробки деталей

Виробничим процесом називають сукупність дій людей і машин для перетворення матеріалів та напівфабрикатів на готову продукцію.

Технологічним процесом називають послідовну зміну форми, розмірів, класу чистоти, зовнішнього вигляду поверхні і властивостей матеріалу чи напівфабрикату від моменту надходження в обробку до одержання готової деталі або виробу. Таким чином, технологічний процес є частиною виробничого процесу виготовлення машин.

На машинобудівних заводах до виробничого процесу входить ряд технологічних процесів, наприклад лиття, кування і штампування, механічна та слюсарна обробка, термічна обробка, нанесення захисних та декоративних покриттів.

Сукупність науково і практично обгрунтованих методів і прийомів, застосовуваних для перетворення матеріалів на готову продукцію даного виробництва, називається технологією цього виробництва.

Технологічний процес визначає послідовність і метод обробки деталей, необхідне устаткування, пристрої та інструмент залежно від прийнятого методу обробки, режиму і часу обробки, засобів і методів контролю якості деталі.

Складові частини технологічного процесу. Кожна деталь має свій технологічний процес обробки, який, в свою чергу, складається з ряду операцій.

269

Операція — закінчена частина технологічного процесу обробки деталі, виконувана над однією або кількома деталями одночасно і безперервно до переходу до обробки наступної деталі цієї партії на одному робочому місці (у лещатах, на верстаті тощо) одним робітником або бригадою. Наприклад, слюсареві дано завдання обпиляти поверхню деталі драчовим або личкувальним напилком і зняти з ребер задирки. Ці три види обробки становлять сцну операцію.

Залежно від розміру партії деталей, їх конструкції, рівня техніки й організації виробництва даного підприємства операція може

бути укрупненою або розчленованою. Наприклад, в індивідуальному виробництві все складання деталей у виріб часто виконує один робітник на одному робочому місці, причому його планують і враховують як одну операцію. Цю саму роботу > великосерійному і масовому виробництві поділяють на ряд дрібних самостійних операцій, виконуваних різними робітниками ца різних робочих місцях.

Як правило, чим крупніша і складніша операція, тим вища повинна бути кваліфікація робітника. Розчленування крупної операції дає змогу робітникові краще пристосуватися до виконання простих одноманітних прийомів роботи і застосувати спеціальні пристрої. Операція поділяється на складові частини, кількість і склад котрих змінюються залежно від обсягу і методів їх виконання. Основними складовими елементами операції е встановлення, позиція, перехід, прохід, прийом.

Перехід — частина операції, виконувана без заміни інструмента і без переставляння оброблюваної деталі (на верстаті, в лещатах, у пристрої) при незмінному режимі обробки. Наприклад, поверхню деталі обробляють спершу драчовим напилком, а потім личкувальним. Обпилювання драчовим напилком € першим переходом, а обробка личкувальним напилком — другим переходом. Перехід, у свою чергу, поділяється на проходи.

Установленням називається частина операції, виконувана при одному закріпленні деталі або групи одночасно оброблюваних деталей у лещатах, на верстаті чи в пристрої.

Позицією називають кожне з різних положень оброблюваної заготовки відносно різального інструмента або верстата. Прикладом позиційної обробки деталі може бути виконання операції свердління отворів і нарізування в них різьби на трипози- ційному поворотному пристрої, зображеному на рис. 269. На першій позиції деталь закріплюють; після повертання пристрою на другій позиції просвердлюють отвори, потім у наступному положенні в деталі нарізують різьбу.

Для технічного нормування трудові процеси робітника розчленовують на прийоми, тобто закінчені окремі дії робітника, котрі мають певні цільові призначення; наприклад: затиснути деталь у лещатах, взяти ножівку, установити по розмічальній рисці тощо.

Вихідні дані для проектування технологічного процесу. Для розробки технологічного процесу потрібні такі дані:

1 креслення деталі і технічні умови на ЇЇ виготовлення; '

2 креслення заготовки (штампування, литва тощо);|

3 планове завдання по випуску деталей (виробів) на рік пс| місяцях, розмір партії (серій) оброблюваних деталей;

4 відомості про обладнання майстерень (паспорти, каталоги!, дані про розміщення і завантаження робочих місць).;

При проектуванні технологічного процесу використовують також довідкові матеріали: нормалі по операційних припусках і допусках, каталоги інструменту, стандарти сортаментів матеріалів, нормативи по нормуванню та ін.

Для розробки правильного і раціонального технологічного процесу треба попередньо всебічно ознайомитися з кресленням і вимогами, що ставляться до даної деталі (матеріал, форма, розміри, точність обробки, шорсткість поверхні, термічна обробка та ін.).

кредит студентам
26.12.2015
6686

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!