Пристрої та приладдя для свердлильних верстатів

Пристроями для механічної обробки деталей на металорізних верстатах називають додаткове обладнання і різне приладдя, необхідні для встановлювання і закріплення оброблюваної деталі.

164На відміну від пристроїв приладдя для встановлювання і закріплення різального інструменту звичайно називають допоміжним інструментом. Пристрої, допоміжний і різальний інструмент являють технологічну оснастку верстата. Пристрої мають велике значення для забезпечення нормального процесу обробки деталей та досягнення заданої точності і високої продуктивності.

Допоміжний інструмент. Для кріплення свердел, розверток, зенкерів та іншого різального інструменту у шпинделі свердлильного верстата є допоміжний інструмент, до якого належать: перехідні втулки, свердлильні патрони різних типів, оправки і т. ін.

Перехідні втулки застосовують для кріплення різального інструменту з конічним хвостовиком. Зовнішні і внутрішні поверхні втулок виготовляються конусними — звичайно з конусом Морзе семи номерів, від № 0 до № 6. Якщо розмір конуса хвостовика відповідає розміру конуса отвору шпинделя верстата, то різальний інструмент встановлюється хвостовиком безпосередньо в отвір шпинделя (рис. 164, а). Якщо конус свердла менший від конічного отвору шпинделя верстата, то на конусний хвостовик свердла надівають перехідну втулку і разом з свердлом вставляють у конусне гніздо шпинделя верстата (рис. 164, б). Якщо однієї втулки недостатньо, застосовують кілька перехідних втулок, які вставляють одна в одну.

Свердлильні патрони використовують для кріплення різальних інструментів з циліндричним хвостовиком діаметром до 15 мм. Спочатку свердло або інший інструмент встановлюється і кріпиться хвостовою частиною у патроні, потім патрон встановлюється конусним хвостовиком у отвір шпинделя верстата (рис. 164, в).

Залежно від будови, принципу роботи і призначення свердлильні патрони поділяються на двокулачкові, трикулачкові, цангові, швидкозмінні і ін. Трикулачковий патрон поширеної конструкції показано на рис. 164, г.

165Для кріплення свердел малого діаметра з циліндричними хвостовиками часто користуються цанговими патронами. У цанговому патроні (рис. 164, д) різальний інструмент затискується в змінній конусній цанзі 1 накручуванням гайки 2.

Швидкозмінні патрони (рис. 164, е) застосовують під час послідовної обробки отвору свердлом, зенкером, розверт- кою, коли потрібна швидка зміна інструмента без зупинки верстата. Для зміни інструмента кільце 1 піднімається вгору; при цьому кульки 2 під дією відцентрових сил розходяться, і інструмент з втулкою 3 вільно виходить з патрона. Після встановлення чергового інструмента кільце 1 опускається і своїми скосами примусово заводить кульки 2 в заглиблення втулки. Кульки 2 удержують інструмент від випадання і одночасно передають йому зусилля від шпинделя верстата.

Пристрої для закріплення деталей. Для закріплення деталей широко застосовуються затискні пристрої з гвинтовим затискачем: прихвати, призми (рис. 165), а також машинні лещата і кутники (рис. 166). Використання ручних затискачів для кріплення деталей вимагає значних затрат часу. Тому останнім часом все більшого поширення набувають пристрої з ручними швидкодіючими затискачами — ексцентриковими, клиновими, важільно-кулачковими, а також з швидкодіючими механізованими затискачами механічної і гідравлічної дії.

Гвинтові машинні лещата широко використовуються в індивідуальному виробництві. Вони складаються з основи, рухомої і нерухомої губок, гвинта і рукоятки. Деталь закріпляється між губками при повороті рукоятки, що надає обертання гвинту.

166Швидкозмінні машинні лещата з важільно-кулачковим затискачем забезпечують велике зусилля затискування і міцно удержують оброблювану деталь при високих режимах різання. Для кріплення деталь 7 встановлюють у лещата і обертанням установочного гвинта 4 (рис. 166, а) підводять до неї рухому губку 2, залишаючи деякий зазор. Потім переміщенням рукоятки 3 у горизонтальне положення діють на кулачок 6 ексцентрикового валика 5; при цьому рухома губка 2, виконуючи роль важеля, на кінець якого діє подвійний кулачок 6, притискує деталь до нерухомої губки 1.

Налагодження лещат провадять лише під час настроювання для обробки першої деталі. Закріплення наступних деталей досягається лише переміщенням рукоятки 3. Лещата мають комбінований механізм затискування, що забезпечує при зусиллі 16 кГ на рукоятці силу затискування 900 кГ.

Лещата виготовляються шести розмірів: з шириною губок від 80 до 250 мм і найбільшою відстанню між ними від 100 до 300 мм.

Існують і інші конструкції машинних лещат з'швидкодіючим затискачем.

У серійному і масовому виробництві для закріплення деталей використовуються спеціальні кондуктори, що мають запресовані загартовані напрямні втулки, які забезпечують одержання точного розміщення отворів без попереднього їх розмічання. На рис. 166,0 зображено кондуктор для свердління одного отвору в деталі 5, розташованого паралельно опорній поверхні деталі. Кондуктор складається з кутника 4, до якого за допомогою шарнірно-важіль- ного затискача 1 притискується деталь 5, і кондукторної плити З з втулкою 2. Кондукторна плита розміщена на заданій відстані від базової поверхні деталі і є напрямною для інструмента.

Під час обробки отворів на свердлильних верстатах застосовується велика кількість різноманітних кондукторів, що розрізняються за формою, будовою, вагою і т. п.

До числа поворотних і пересувних пристроїв, що використовуються на свердлильних верстатах, належать поворотні стояки, поворотні і пересувні столи. Вони застосовуються для обробки отворів у різних деталях звичайно разом із зйомними робочими пристроями — поворотними кондукторами для встановлення і закріплення оброблюваної деталі і для направляння різального інструмента. Поворотні пристрої, що мають горизонтальну вісь обертання ділильної планшайби, прийнято називати поворотними стояками, а пристрої з вертикальною віссю обертання — поворотними столами.

Поворотні стояки призначені для обробки отворів, розміщених по колу або з різних боків у деталях типу втулок, дисків, кілець, обойм і т. ін.

Круглі поворотні столи застосовують для обробки отворів, розміщених по колу паралельно осі обертання в кільцях, дисках, фланцях, маточинах і інших подібних деталях. Нормалізовані столи допускають поділ на 2, 3, 4, 6, 8 і 12 рівних частин, а також під кутом 15 і 30°. Такі столи особливо широко застосовуються під час багатопозиційної обробки отворів на верстатах, оснащених багатошпиндельними головками, і на багатошпиндельних свердлильних верстатах.

кредит студентам
26.12.2015
6104

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!