Інструмент та пристрої для клепання

У слюсарній справі клепання розрізняють за ступенем механізації робіт. Основні види клепання — ручне, виконуване за допомогою слюсарного молотка, і механізоване, здійснюване за допомогою ручних пневматичних молотків, підвісних і стаціонарних пресів, клепальних машин та ін.

Інструмент для ручного клепання. Основним інструментом для виконання клепальних робіт є слюсарний молоток з квадратним бойком,.а допоміжним — підтримка, натягач та обтискач (рис. 212).

Щоб клепання було доброякісним, вага молотка має відповідати діаметрові стержня заклепки. Так, для заклепок діаметром 2—

мм вибирають молоток вагою приблизно 150—200 г; для заклепок діаметром 3—3,5 мм — відповідно 200—350 г; для заклепок діаметром 4—5 мм — молоток вагою 350—450 г; діаметром 6—8 мм— молоток вагою 450—500 г, а для заклепок діаметром 8—10 мм — молоток вагою 800—1000 г.

Підтримки (рис. 212, а) є опорою для закладної головки заклепки під час осадки й обробки замикаючої головки. Щодо

212

конструкції підтримки можуть бути найрізноманітніші, їх вибирають не тільки за формою заклепки, але й за вагою. Вага підтримки повинна бути в 4—5 раз більша від ваги молотка.

Натягач (рис. 212, в) служить для ущільнення з'єднуваних частин перед розклепуванням твірної головки. Отвір на робочому кінці натягача роблять на 0,2 мм більший, ніж діаметр стержня заклепки.

а — пряма підтримка, закріплена в лещатах; б — обтискач для розклепування трубчастих заклепок; в — натягач.

Обтискачі (рис. 212,6) застосовують для надання замикаючій головці остаточної форми. Підтримки виготовляють із сталі 45, а натягачі й обтискачі — з інструментальної сталі У8 з наступним загартуванням робочих кінців на довжині 13—15 мм.

Ручний механізований інструмент для клепання. Механізація клепальних робіт зводиться насамперед до масового застосування пневматичних молотків.

Залежно від призначення пневматичні молотки мають різні розміри, конструкцію, вагу, силу і число ударів. Вони призначені головним чином для заклепок діаметром до 32 мм.

За конструкцією клепальні молотки нічим не відрізняються від описаних вище рубальних молотків. Однак при клепанні потрібна більша робота одиничного удару при меншій кількості ударів. Рубальні молотки мають меншу потужність.

Багатоударний пневматичний молоток дає змогу розклепувати заклепку за 10—ЗО ударів (залежно від потужності застосовуваного молотка). Безперервні удари тривають доти, поки палець робітника натискає на пусковий курок рукоятки.

213

Слід пам'ятати, що клепанья пневматичним молотком здійснюють два робітники: один з них клепає, а другий — підручний.

При застосуванні переносних (підвісних) бугельних молотків одноудар- ної дії можна відмовитись від підручного; дещо підвищується при цьому і якість клепання.

Спеціальні преси і машини для клепання. Пресове клепання порівняно з ударним має ряд переваг: якість клепання на пресах вища; відсутній шум під час роботи; продуктивність праці вища, ніж при ручному клепанні.

Преси для клепання поділяються на ручні, підвісні і стаціонарні (рис. 213). У масовому виробництві застосовують автоматизоване клепання, виконуване машинами-автоматами.

Ручні* і підвісні преси призначені для склепування заклепок діаметром до 6—7 мм.

Деталі і вузли невеликих розмірів з невеликою кількістю заклепок при незначній довжині прямолінійних ділянок клепають звичайно на пресах одиночного клепання. Деталі і вузли великих розмірів з великою довжиною прямолінійних швів доцільно клепати на пресах для групового клепання.

Дрібні деталі під час клепання тримають у руках; при клепанні великих деталей і вузлів застосовують різні підтримуючі пристрої, наприклад рольганги, монорейки та ін.

кредит студентам
26.12.2015
10799

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!