Розрізування металу ручною ножівкою

Перед тим, як приступити до розрізування металу, треба вибрати ножівкове полотно відповідно до твердості, форми і розмірів розрізуваного матеріалу.

Закріпляти полотно в ножівковому верстаті треба так, щоб вістря зуб'їв було направлене вперед по ходу ножівки; натяг полотна в^ ножівковому верстаті треба відрегулювати. Приступаючи до роботи ножівкою, слід міцно закріпити розрізуваний матеріал у лещатах. Рівень кріплення металу в лещатах повинен відповідати зросту працюючого. Потім треба стати перед лещатами впівоберта, тобто під кутом 45° до осьової лінії лещат (відстань між лещатами і корпусом працюючого повинна бути 150—200 мм). Спираючись на ліву ногу, трохи виставлену вперед, праву слід поставити відносно лівої під кутом 60—70°. Під час роботи корпус тіла треба

тримати прямо. Ножівку треба брати правою рукою так, як показано на рис. 99, а, а лівою рукою — за передній кінець ножівки, щоб зрівноважити її і забезпечити сталий рух під час різання (рис. 99,6). Під час різання ножівку слід тримати в горизонтальному положенні, рухати плавно, без ривків, трохи притискуючи вниз обома руками під час руху вперед. Вважають, що сила натиску повинна становити приблизно 1 кГ на 0,1 мм товщини полотна. В кінці різання натискування слід ослабляти.

Нормальна довжина ходу ножівки повинна бути такою, щоб працювало приблизно 2/3 її довжини, а не лише середня частина полотна.

Швидкість руху ножівки залежить від твердості розрізуваного матеріалу і в середньому становить від ЗО до 60 подвійних ходів за хвилину.

НожівкаДля зменшення тертя об стінки розрізуваної заготовки слід періодично змащувати полотно густим мастилом, мінеральним маслом або іншим мастилом.

У процесі роботи ножівкове полотно іноді відхиляється в бік від розмітки; виправляти це відхилення не слід, оскільки при цьому можливі поломка або викришування зуб'їв полотна. В цьому випадку краще почати різання заготовки з протилежного боку.

Викришування зуб'їв ножівкового полотна відбувається також внаслідок надмірної твердості розрізуваного металу, від сильного натискування на полотно в процесі різання вузьких заготовок, наявності в металі газових пузирів (пустот), неметалевих включень і т. п. Виправити пошкоджене полотно можна сточуванням місць поломки зуб'їв на точилі, щоб забезпечити плавний перехід від поламаних зуб'їв до цілих. Продовжувати роботу ножівкою з відновленим полотном можна лише після видалення з прорізу залишків зламаних зуб'їв.

Для більш економічного витрачання ножівкових полотен слід новими полотнами спочатку різати м'які метали — мідь, алюмінієві сплави, а потім використовувати їх для розрізування сталі або чавуну. Латунь і бронзу рекомендується розрізувати лише новими полотнами, бо навіть злегка спрацьовані полотна більше ковзають, ніж ріжуть.

Розрізувати штабовий метал легше з вузького боку (по товщині). У даному випадку зусилля різання розподіляється на меншій площі і різання відбувається швидше. Для запобігання поломці полотна треба, щоб товщина штаби перекрива

лася не менше ніж трьома зуб'ями. Якщо ж цього виконати не можна, то тонку штабу розрізують по широкому боку. Затиснувши штабу в лещата широким боком, напилком роблять пропил на кромці

ілише після цього починають різання, трохи нахиливши ножівку від себе. У процесі різання нахил ножівки зменшують, захоплюючії всю ширину штаби і притримуючи ножівку в горизонтальному положенні.

Прийоми розрізуванняУ ряді випадків під час розрізування довгих (високих) заготовок не вдається довести різання до кінця через те, що ножівковий верстат упирається в їх торець. Для усування цієї перешкоди можна перезати- снути заготовку і, врізавшись в неї ножівкою з другого кінця, закінчити роботу. Проте, більш доцільним є інший спосіб: провадити розрізування ножівкою з полотном, повернутим на 90* (рис. 100, а). Таким способом можна розрізувати штаби будь-якої довжини.

Різання лобзикомТонкі листи або штаби укладають між дерев'яними брусками, затискують в лещатах, а потім розрізують разом з брусками (рис. 100,6).

Вирізування в тонких місцях криволінійних або кутових прорізів провадиться спеціальними ножівками, що називаються л о б- зиками (рис. 101), у яких замість ножівкового полотна закріплюється вузька тонка пилка з дрібними зуб'ями. Працюють лобзиком «на себе». При вирізуванні лобзиком фігурних прорізів в місцях зміни напряму контура, що випилюється, просвердлюють отвори діаметром, що дорівнює ширині пилки лобзика. Пропустивши через такий отвір пилку, закріпляють її в рамці і ріжуть у заданому напрямі.

Розрізують круглий метал невеликих перерізів ручною ножівкою. Заготовки ж діаметром понад 50 мм розрі зують, як правило, на приводних ножівках, дискових пилках, відрізних і інших верстатах.

Процес розрізування зводиться до того, що на куску сталі круглого перерізу попередньо наносять розмічальну риску. Потім' заготовку затискують в лещатах у горизонтальному положенні і тригранним напилком по рисці роблять невеликий пропил з тим, щоб врізати ножівкове полотно в метал на заданому розмірі по довжині. Іноді для направлення ножівки на початку різання роблять так. Біля риски на заготовці ставлять великий палець лівої руки, упираючись нігтем у риску, а полотно ножівки присувають впритул

Прийоми різання круглого металудо нігтя. Потім ножівці, що підтримується правою рукою з витягнутим вказівним пальцем, надають стійкого напряму при врізанні її в метал (рис. 102, а). І лише переконавшись у правильності врізування ножівкового полотна, стають у робочу позу і продовжують різання до кінця, не допускаючи відламування заготовки (рис.102,6). Відламування заготовки дозволяється в тому випадку, коли торці її повинні бути обпиляні. В цьому випадку в прутках (кусках) роблять надрізи (рис. 102, в) з двох — чотирьох боків, а потім в лещатах або з допомогою молотка через металевий брусок розламують так, як показано на рис. 102,2.

Розрізують метал квадратного перері- з у так само, як і круглий метал, з тією лише різницею, що ножівку трохи нахиляють від себе на початку процесу різання (рис. 103). В міру врізання нахил поступово зменшують доти, поки розрізування не дійде до протилежної кромки заготовки. Потім уже ведуть розрізування при горизонтальному положенні ножівки.

Перед тим, як приступити до розрізування металу фасонного перерізу, наприклад кутового профілю, треба з допомогою косинця і рисувалки нанести розмічальні риски місць розрізування на обох поличках (при розрізуванні швелера риску слід нанести і на стінці). Після цього розрізуваний метал затиснути в лещатах так, щоб були видні риски обох поличок, а тригранним напилком зробити невеликий пропил по рисці з боку кута основи профілю. Установивши ножівкове полотно у пропил, почати різати по профілю, тримаючи ножівку в нахиленому положенні, а потім її вирівняти і продовжувати розрізування, як і в попередньому випадку (рис. 103). Під час розрізування профілів фасонного прокату треба весь час стежити за напрямом ножівки, не даючи їй відхилятися від розмічальної риски.

103В ряді випадків слюсарям доводиться робити прорізи (шліци) у головках стопорних і інших гвинтів.

Для прорізування неглибоких і вузьких шлиців рекомендується користуватися спеціальною ножівкою з тонким полотном.

Більш широкі прорізи (шлиці) у головках гвинтів можна робити звичайною ножівкою з одним або двома ножівковими полотнами, вставленими разом у ножівковий верстат.

Необхідними умовами правильного розрізування т Р У б ручною ножівкою є: розмічання місць розрізу, правильний вибір ножівкового полотна і додержання основних правил роботи ножівкою.

Розмічання місць розрізу виконується з допомогою спрощеного шаблона і рисувалки. Шаблон вирізують з тонкої жерсті у вигляді пластинки прямокутної форми, що вигинається по трубі. Потім цей шаблон підводять до місця розрізу і по його кромці рисувалкою наносять по обводу труби розмічальну риску.

Крок зуб'їв ножівкового полотна слід вибирати тим меншим, чим твердіший матеріал труби і чим тонша її стінка.

Для розрізування трубу затискують у лещатах в горизонтальному положенні. Тонкостінні труби з чисто обробленою поверхнею слід затискувати в лещатах між спеціальними дерев'яними нагуб- никами (рис. 104, а). Користуються також трубними притискачами з дерев'яними підкладками, в яких вирізані заглиблення по діаметру труби. Зручним є кріплення труб в ланцюгових (рис. 104,6), гвинтових (рис. 104, в), а при розрізуванні тонких труб — в спеціальних затискачах.

Під час розрізування труби тримати ножівку слід горизонтально і в міру заглиблення ножівкового полотна в трубу трохи нахиляти

104її до себе. Якщо полотно затискатиметься в прорізі, ножівку слід вийняти, повернути трубу від себе на 45—60* і продовжувати р ізан- ня, трохи натискуючи на полотно.

Якщо під час розрізування ножівку відводить вбік від розмічальної риски, то трубу треба повернути і почати Рис. 104. Способи затискування труб під час різання знову, розрізування Їх ножівкою.Розрізування труб

ТрубозірТруборіз являє собою спеціальний пристрій, у якого різальним інструментом є стальні дискові різці (ролики). Найпоширеніші конструкції труборізів — хомутикові і ланцюгові (рис. 105).

ручною ножівкою — трудомістка і важка операція, особливо при розрізуванні труб великих діаметрів. Більш продуктивним є розрізування за допомогою спеціальних труборізів, пристроїв і ін.

Роликовий труборіз складається з скоби 2 (рис. 105, а), гвинтового важеля 1 і трьох дискових роликів 4, два з яких установлені на осях у скобі 2, а третій змонтований на осі, закріпленій в рухомому кронштейні

гвинтом 7, після чого хрьуборіз-установлювть^яиіа^руО-У^^іі^Д час обертання гвинтового важеля 1 вправо кронштейн 3 перемістить різальний ролик 4 до стикання з стінкою труби під деяким натиском. Труборіз з трьома роликами ріже одночасно в трьох місцях, тому під час роботи його розгойдують за допомогою важеля (приблизно на */з оберта в обидва боки). Щоб запобігти нагріванню різальних роликів у процесі роботи, місце розрізу змащують машинним маслом, а різання провадять без прикладання великих зусиль. Труби великого діаметра розрізують хомутиковим або ланцюговим труборізом (рис. 105, б, в).

Недоліком роликових труборізів є те, що вони у процесі різання вдавлюють торець труби всередину отвору і утворюють зовнішні і внутрішні задирки, для знімання яких необхідно виконувати додаткову роботу. Цей недолік виключається при роботі труборізом конструкції новатора А. С. Місюти (рис. 105, г). Тут замість різального ролика установлений призматичний різець 2, який в міру врізання в трубу подається обертанням гвинта З, а натиск роликів здійснюється гвинтом /. Цей труборіз застосовується під час розрізування труб великих діаметрів.

При великих обсягах роботи розрізування труб звичайно виконують механічними дисковими труборізами

кредит студентам
16.11.2015
8281

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!