Розрізування металу ручними ножицями

У слюсарних і бляхарських цехах широко застосовується розрізування металу ручними ножицями. За допомогою ножиць можливе розрізування дуже тонкого листового і штабового матеріалу, а також заготовок складної конфігурації.

Розрізування листового і штабового металу ножицями здійснюється без знімання стружки — сколюванням. Суть процесу розрізування сколюванням полягає у відділенні частини металу під тиском пари різальних ножів по лінії їх напряму.

109У процесі роботи розрізуваний лист 2 (рис. 109, а) розміщується між ножами 1 і 3. Верхній ніж, опускаючись, тисне на метал, притискуючи його до нижнього ножа. Обидва ножі, вдавлюючись, зминають поверхню металу, а потім розділяють його тріщинами сколювання, що утворилися. Кут загострення р різальної частини ножиць коливається від 65 до 80° залежно від твердості розрізуваного металу; для м'яких металів (мідь і ін.) він дорівнює 65°,

для металів середньої твердості — 70—75®, для твердих металів — 80°. Для зменшення тертя ножів у процесі роботи на їх різальних поверхнях створюється задній кут, що дорівнює 2—3°.

Щоб одержати чистий зріз, треба правильно вибрати зазор т між верхнім і нижнім ножами (рис. 109,6). При малому зазорі напрям тріщин сколювання не збігатиметься з напрямом зрізу, і його поверхня буде шорсткою, «рваною». При великому зазорі поверхня зрізу матиме великі задирки.

Величина зазора між ножами залежить від товщини розрізуваного металу, але не повинна бути більшою ніж 0,5 мм. У ручних ножицях цей зазор звичайно не перевищує 0,1—0,2 мм.

Щоб зменшити потужність, споживану під час різання, різальні ножі установлюють під кутом ер один до одного (рис. 109, а). Чим більший цей кут, тим менше зусилля різання. Але великий кут нахилу ножа збільшує його хід і створює зусилля, яке виштовхує лист з-під ножів. Керуючись цими міркуваннями, приймають кут ф = 7—12°.

Залежно від будови різальних ножів (лез) ручні ножиці поділяються на прямі (рис. 110, а) — з прямими різальними лезами, призначені в основному для розрізування матеріалу по прямій лінії і колу великого радіуса; криві — з криволінійними різальними лезами (рис. 110, б і в) і ножиці пальцьові — з тонкими і вузькими різальними лезами (рис. 110, г), що застосовуються для вирізування в листовому матеріалі отворів і поверхонь з малими радіусами.

За розміщенням різальних ножів ручні ножиці поділяються на праві і ліві. Праві ножиці мають скіс різальної частини нижнього ножа з правого боку, а ліві — з лівого боку.

Ручні ножиціРучні ножиці виготовляють з інструментальної вуглецевої сталі марки У7. Леза ножиць піддають гартуванню з наступним відпусканням до твердості НЯС 52—60. Різальні грані ножиць повинні бути прямолінійними, без тріщин і завалів. Довжина різальних ножів до осі обертання звичайно становить від .55 до

111110 мму загальна довжина ножиць— від 200 до 400 мм. Найбільш поширеними є ножиці довжиною 250—320 мм.

Прийоми розрізування металу ручними ножицями. Під час розрізування вручну ножиці тримають правою рукою. Великий палець кладуть на верхню рукоятку ножиць (рис. 111, а), а вказівним, середнім і підмізинним пальцями захоплюють нижню рукоятку. Мізинець повинен знаходитися між рукоятками: під час різання ним розсувають ножиці. Деякі слюсарі вважають за краще це робити вказівним пальцем (рис. 111,6), але такий прийом не зовсім зручний. Лівою рукою подають лист, трохи піднімаючи його, щоб полегшити просування ножиць.

У процесі різання не слід розкривати леза ножиць на великий кут, бо при цьому леза будуть виштовхувати, а не різати метал. Леза ножиць треба розкривати приблизно на 2/3 їх довжини.

Для усунення засічок і задирок під час переміщення лез ножиць вперед по розмічальній рисці треба, щоб площини лез притискувались до площини розрізу і йшли по розмітці. Різальні кромки лез повинні бути добре заточені, а різальні поверхні (площини) — правильно відрегульовані і закріплені на осі. Ножиці звичайно перевіряють розрізуванням паперу: добре заточені і відрегульовані ножиці повинні різати папір. Розрізати розмічений лист слід так, щоб розмічальна риска знаходилася в полі зору. Тому різання листового металу по прямій лінії і по кривій (кола і закруглення) без різких поворотів провадиться правими ножицями (рис. 112).

112Розрізати лист по криволінійному контуру або вирізати круглі диски найзручніше ножицями з криволінійними різальними лезами. При вирізуванні отворів і внутрішніх контурів криволінійного окреслення треба в матеріалі вирубати зубилом отвір для проходження лез ножиць, а потім вирізати по рисці (рис. 112, в). Для вирізування отворів краще користуватися пальцьовими ножицями.

Якість розрізування залежить від того, наскільки правильно розміщена заготовка відносно різальних кромок ножиць. Між площиною різання і заготовкою повинен бути прямий кут, в противному разі ножиці будуть пружинити і заклинювати заготовку, на заготовці з'явиться вм'ятина і різати її буде набагато важче. Ручними ножицями можна різати листову і штабову сталь завтовшки до 0,8 мм, дахове залізо завтовшки до 1 мм, листи міді і латуні завтовшки до 2 мм.

Розрізування металу важільними ножицями. Ручне розрізування металу виконується також на важільних ножицях: стулових, махових з зубчастою рейкою і інших типів.

Стулові ножиці на відміну від ручних виготовляються великих розмірів. Вони мають одну загнуту рукоятку з загостре ним кінцем для кріплення до товстої дошки або до верстака (рис. 113, а), а другу, подовжену,—* для роботи рукою. Стулові ножиці стійкі в роботі і дають значну вільність рукам слюсаря. Ними розрізують листи завтовшки 2—3 мм.

Важільні махові ножиці складаються з вертикальних чавунних стояків 1 (рис. 113,6) і змонтованого на них металевого стола 2. У правій поздовжній боковій площині стола нерухомо закріплений нижній різальний ніж 9; верхній ніж 5 установлений на маховому важелі 4, посадженому на вісь 7. Щоб запобігти самоопусканню махового важеля на хвостовій йего частині установлено противагу 6.

Розрізувати листовий метал важільними маховими ножицями типу И-37 можна за розміткою і з допомогою упора. Для розрізування за розміткою лист укладають на столі так, щоб розмічальна риска збіглася з лезом нижнього ножа.

113Притиснувши потім лист притискною планкою З, сильним рухом опускають важіль з верхнім ножем і «дотискують» його до повного відрізання потрібної частини листа. Під час розрізування листа з допомогою упора (без розмічання) ширину відрізуваної штаби регулюють пересувною упорною планкою 8.

Довжина розрізуваного ножицями листа може бути досить великою, через те що ножиці допускають переміщення листа вздовж ножів. Довжина різальних ножів ножиць даного типу становить 1050 мм, кут нахилу ножів ер =7-5-12°, товщина розрізуваного листа — до 2,5 мм.

Важільні ножиці з зубчастою рейкою застосовуються для розрізування листової сталі завтовшки до З мм, тонких прутків і профільного металу малих перерізів. Вони складаються з станини, в нижній частині якої нерухомо закріплений ніж. Під час опускання важеля зусилля, що передається через зубчастий перебір, сергу і повзун з закріпленим на ньому ножем, забезпечує розрізування металу допустимих перерізів.

Ножі для важільних ножиць виготовляють з інструментальної сталі У8. Леза ножів піддають гартуванню з наступним відпусканням до твердості 52—60. Кут загострення різальних поверхонь ножів р = 75-г-80°. При меншому куті загострення ножі швидше затупляються або викришуються; при більшому куті загострення вони більш міцні, але потребують більших зусиль різання.

114Для розрізування сортового прокату круглого, квадратного, кутового, штабового, швелерного і таврового перерізів застосовують ручні сортові ножиці моделей Н-911 і НА-913 (рис. 113, в). Ці ножиці дають можливість різати сталь різних перерізів: круглого — діаметром 25 лш, квадратного — до 22 Х22 лш, штабового — 5 X 50 лш, кутового — 65 X 65 X 8 мм і таврового — 35 X 5 мм.

Рух повзуна з верхнім ножем здійснюється з допомогою рукоятки через зубчасту передачу і важіль.

Розрізування металу електричними і пневматичними ножицями. Щоб механізувати

відносно важкий і трудомісткий процес розрізування листового металу ручними ножицями, застосовують електричні і пневматичні ручні ножиці. З допомогою цих ножиць можна легко виконувати пряме й фігурне різання з найменшим радіусом кривизни близько 20 мм і користуватися при цьому шаблоном, що також значно підвищує продуктивність розрізування.

Вітчизняна промисловість випускає кілька типорозмірів е л е к- троножиць. Так, електроножиці марки И-31 (рис. 114) призначені для розрізування листової сталі завтовшки до 2,7 мм. Вони складаються з корпуса 7, в якому змонтований електродвигун потужністю 370 вт, і корпуса ножової головки 2. Якір двигуна через черв'ячну пару обертає ексцентриковий валик З. Шатун 4 посаджений верхньою головкою на цей валик, а нижньою зв'язаний з пальцем 5 важеля верхнього ножа 7. Нижній ніж 8 кріпиться до скоби 9.

У процесі роботи шатун 4 рухається зворотно-поступально і, примушуючи коливатися ножовий важіль 6 з верхнім ножем 7, ріже метал. Зазор між ножами регулюється переміщенням скоби 9 в картері ножової головки. Величина зазора установлюється залежно від товщини розрізуваного металу. Для зручності роботи ножиці можна підвішувати або підтримувати за верхню рукоятку. Продуктивність електроножиць марки И-31 —до 3 м/хв.

На Коломенському заводі текстильного машинобудування за пропозицією Г. Є. Моргунова виготовлені і впроваджені у вироб ництво ручні електромагнітні вібраційні ножиці для розрізування тонких металевих листів завтовшки

5—1,5 мм. Ножиці являють собою електромагніт 1 з котушкою 2 і якорем 7 (рис. 115, а), змонтованими всередині корпуса на основі 8. До тієї ж основи кріпиться нерухомий ніж 3, а на осі 5 — рухомий ніж. Праве плече ножа 4 прикріплено з допомогою серги 6 до якоря 7 електромагніта. Пружина 9 притискує ножі один до одного.

115

Ножі виготовлені з сталі марки У8А. Електромагнітні ножиці працюють за принципом звичайних ножиць. Вони легкі, компактні і зручні в роботі. Для вирізування картонних прокладок застосовуються ножиці ВЗН-0 конструкції Л. М. Ситих і В. А. Овчинникова (рис.

.Принцип їх роботи аналогічний розглянутому вище. До сердечника котушки 1 прикріплений нерухомий ніж 2, рухомий ніж 3 — до вібруючого якоря 4. Ножиці приводяться в дію натискуванням кнопки вмикача 6. Зміна швидкості різання регулюється гвинтом 5. Ножиці включаються в сітку напругою 220 в, а якщо котушка розрахована на 36 в, то їх вмикають через трансформатор.

Ножиці мають високу швидкість різання (до 3 міхв) і малу вагу— 350 г. Невелика довжина різання (3 мм) за один хід дає можливість використовувати їх при вирізуванні прокладок складної конфігурації.

Пневматичні ножиці призначені для розрізування листів завтовшки до 1,5 мм. Вони мають невеликі розміри і вагу (1,5 кг), тому їх зручно застосовувати при слюсарних і складальних роботах і взагалі у всіх випадках, коли не можна використати стаціонарні ножиці.

кредит студентам
26.12.2015
6727

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!