Механізація процесу притирання

Механізація процесу притирання здійснюється шляхом застосування ручних машинок, спеціальних притиральних верстатів і пристроїв до металорізальних верстатів. Найпростішими притиральними верстатами є верстати з обертовими притиральними дисками (з горизонтальною або вертикальною віссю обертання), по яких вручну переміщують деталі, що притираються (рис. 252, а).

256

Для полегшення цієї роботи і підвищення продуктивності праці на ряді заводів переміщення деталей, що притираються, на таких верстатах механізовано за допомогою спеціального пристрою, який

257складається з редуктора 1 (рис. 256), кривошипно-кулісного механізму 2, стояка 3, закріпленого в підшипниках кронштейна 4, і водила 5 з пристроєм 6, котрий переміщує деталь 7 по диску 8. Як показав досвід, затрати на обладнання простих притиральних верстатів такими пристроями окупаються прискоренням процесу притирання, полегшенням праці робітника та підвищенням якості обробки.

Механізоване притирання (доводку) вимірювального інструменту, наприклад плиток, круглих калібрів та ін., здійснюють на притиральних верстатах типу, показаного на рис. 257, а. Такий верстат.складається з верхнього 2 і нижнього 4 чавунних дисків,

258притертих один до одного. Між дисками встановлюють обойму 5 з деталями, що притираються. Від електродвигуна через механізми передачі дискам передається обертання в різні сторони; обойма стоїть нерухомо.

Верхній диск шарнірно укріплений на шпинделі, що дає змогу самовстановлюватись відносно поверхонь, що притираються. Під дією ваги верхнього диска оброблювані деталі притискуються до нижнього диска з певною силою (від 3 до 25 кГ/см2).

Для встановлення і зняття обойми або деталей, що притираються, верхній диск за допомогою рукоятки 1 піднімають і опускають, закріплюючи його в потрібному положенні.

Оброблювані деталі поміщають у гніздах обойми (рис, 257,6), розташованих під кутом 30° до радіуса обойми.

259Для механізації процесу притирання клапанів і кранів користуються ручними коловоротами (рис.258, а) та ручними притиральними машинками (рис. 258,6), за допомогою яких клапан або пробку крана повертають у гнізді на 0,5—0,75 оберту в один і другий бік.

а — вертикально-свердлильний верстат; б — пристрій (водило) для притирання сферичних поверхонь.

При роботі коловоротом такі рухи здійснюються правою рукою. При роботі ручною притиральною машинкою зворотно-поступальні рухи виникають від обертання рукоятки 6 в один бік (рис.

258,6). Для цього на приводний валик 1 притиральної машинки насаджено дві конічні шестірні 2 і 4, зуб'я яких зрізані на половині окружностей так, що при обертанні рукоятки 6 у зачеплення з шестірнею 5, розміщеною на шпинделі 7, входять по черзі зуб'я шестерень 2 і 4. Завдяки цьому шпиндель 7 обертається то вправо, то вліво. Під час роботи лівою рукою притискують машинку, натискуючи на дерев'яну головку З, а правою обертають рукоятку.

Найпродуктивніші ручні машинки електричної та пневматичної дії, які дозволяють скоротити час притирання площин, отворів тощо в 3—4 рази.

У корпусі такої машинки монтують спеціальну зубчасту передачу, яка забезпечує поперемінне обертання шпинделя в різні боки. Кільце /, що притирається, установлюють у спеціальну обойму 2 (рис. 258, в), що вставляється в шпиндель пневматичної машинки 3. Затискна обойма 2 виконується змінною для забезпечення можливості притирання торцевих поверхонь кілець різних розмірів. Притир 4 укладають на спеціальну підставку 5. При попередньому притиранні як притир використовують чавунну плиту, а при остаточному притиранні — скляну плиту з нанесеною на її поверхню пастою ГОИ.

Для механізації притирання плоских, сферичних та інших поверхонь можна використати універсальне устаткувгАя. Найчастіше використовують для притирання свердлильні верстати. При цьому верстат або зовсім не змінюють, або дещо модернізують. Так, для повної механізації процесу притирання на свердлильному верстаті притирові 1 (рис. 259, а) надають не тільки обертального, але і зворотно-поступального руху. Для цього притир за допомогою подвійного шарніра 2 зв'язується з кривошипним механізмом 3. Таке вирішення потребує деякої модернізації верстата.

Дуже просто механізують процес притирання сферичних поверхонь на вертикально-свердлильному верстаті (рис. 259,6). Тут одну з деталей, що притираються,— угнуту кульову поверхню 5 — установлюють на столі верстата. У другу деталь 4, що притирається, вставляють дерев'яне водило З з обоймою 2, привареною до конусної втулки І. Здійснення цієї простої схеми в кілька раз підвищує продуктивність праці порівняно з ручним притиранням.

Притиральні роботи в серійному і масовому виробництві нині не тільки механізують, але й автоматизують. Характерним прикладом може бути напівавтоматичне притирання клапанів для двигунів внутрішнього згоряння. Роботу виконують на 24-шпиндельному верстаті моделі ОС-18 Одеського верстатобудівного заводу. Загальний час притирання всіх 24 клапанів становить 3—4 хв. Впровадження у виробництво автоматичного процесу притирання клапанів дало змогу підвищити продуктивність праці в 12 раз.

кредит студентам
26.12.2015
2239

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!