Прийоми розмічання та їх послідовність

Послідовність розмічання. Перш ніж приступім и до розмічання, слюсар повинен грунтовно ознайомитися з рисунком деталі й установити відповідність заготовки рисункові. Потім необхідно визначити порядок обробки деталі і залежно від цього скласти для себе план її розмічання. Ті місця заготовки, де наноситимуться розмічальні риски, треба пофарбувати крейдою, фарбою

223або мідним купоросом. Потім заготовку потрібно установити на заздалегідь вибрані підкладки і вивірити її положення відносно площини розмічальної плити. При цьому слід пам'ятати, що тільки перше положення заготовки є незалежним, тому його вибирають так, щоб розмічання зручно було починати від поверхні або від центрових ліній, прийнятих за базу. Як правило* розмічання починають з нанесення основних центрових ліній, а потім уже розмічають усі інші риски. Порядок нанесення рисок і кернування при просторовому розмічанні такий самий, як і при площинному.

Вибір положення деталі при розмічанні. Деталь установлюють на розмічальній плиті не довільно, а так, щоб одна з головних її осей була паралельна площині розмічальної плити. Таких осей на деталі звичайно буває три: по довжині, ширині і висоті. Наприклад, для розмічання основи підшипника (рис. 223, а) за базу приймають нижню поверхню його основи й установлюють його на плиті так, щоб ця площина була паралельна площині плити.

ГІри розмічанні патрубка слід прийняти за базу центри його фланців (рис. 223,6). Установлювати патрубок на плиті треба так, щоб першу риску можна було провести через усі чотири центри фланців а, Ь, с, д, (рис. 223,6).

При встановленні патрубка перевіряють кутником перпендикулярність поверхні фланців до плити (положення /, рис. 223,6). Потім патрубок повертають на 90° фланцями Ь і с догори (положення //, рис. 223, в) і проводять центрову риску II—//, яка повинна бути перпендикулярна рисці /—/. Третє положення патрубка (III) показано на рис. 223, г.

224Прийоми проведення розмічальних рисок. При просторовому розмічанні заготовок доводиться проводити горизонтальні, вертикальні і похилі риски. Ці назви рисок зберігаються і при повертаннях заготовки в процесі розмічання. Якщо, наприклад, риски при початковому положенні заготовки були проведені горизонтально, то, хоч вони при повертанні заготовки на 90° стали вертикальними, щоб не було плутанини, їх продовжують називати горизонтальними. Розмічальними рисками не тільки позначають границі, по яких заготовка має бути оброблена, але й місця, де треба зняти зайвий шар металу. Крім цих розмічальних рисок, паралельно до них на відстані 5—7 мм проводять контрольні лінії. Вони призначені для перевірки правильності встановлення заготовок при дальшій обробці їх на верстатах і правильності обробки тоді, коли розмічальна риска чомусь зникла.

Якщо розмічальних рисок мало або вони короткі, або по них не можна (незручно) точно перевірити встановлення заготовки, проводять ще допоміжні риски; їх проводять у місці, найзручнішому для перевірки. На відміну від розмічальних допоміжні риски так само, як контрольні, не кернують.

При розмічанні на плиті горизонтальні риски проводять рейсмусом, установлюваним на потрібний розмір масштабного висотоміра за рис. 26. При проведенні горизонтальних рисок рейсмус переміщують паралельно до площини розмічальної плити (рис. 224, а), злегка притискуючи його основою до плити. При цьому голка рейсмуса повинна«бути спрямована похило до розмічуваної площини в бік руху під кутом 75—80° (рис. 224, г). Натиск голки на заготовку має бутц рівномірним. Риски можна проводити тільки раз.

Розмічати вертикальні риски можна трьома способами: 1) за допомогою розмічального кутника; 2) рейсмусом з повертанням заготовки на 90°; 3) рейсмусом від розмічальних призм без повертання заготовки. Розмічання вертикальних рисок за допомогою кутника (рис. 224, в) аналогічне проведенню вертикальних рисок при площинному розмічанні. Розмічання з повертанням заготовки на 90е полягає в тому, що після розмічання всіх горизонтальних рисок заготовку повертають на 90° навколо горизонтальної осі, вивіря-

225ють вертикальність за допомогою кутника, а потім знову проводять горизонтальні риски, які повинні бути точно перпендикулярні до рисок, проведених раніше.

На рис. 224, а і б показано розмічання кубика описаним способом: риску І—/ проведено в першому положенні кубика, риску II—II — після повертання кубика на 90°. Повернувши кубик ще на 90°, можна провести риску, показану пунктиром, і, отже, розмітити горизонтальні і вертикальні риски на всіх шести сторонах кубика.

Аналогічним способом розмічають вертикальну риску на підшипнику. Установивши підшипник на плиту (рис. 225, а), проводять спершу горизонтальні риски. Розмітити вертикальну риску на підшипнику за допомогою розмічального кутника неможливо, бо, по-перше, розмічальний кутник не можна щільно притиснути до розмічуваної поверхні підшипника (основа підшипника виступає), а по-друге, вертикальну риску треба провести зі всіх боків підшипника (розмітити вертикальну площину); тому підшипник повертають точно на 90°. У новому положенні (рис. 225,6) підшипник вивіряють за допомогою розмічального кутника по проведеній раніше рисці на основі підшипника. Потім рейсмусом проводять риску, перпендикулярну до рисок, проведених у першому положенні заготовки.

Цей спосіб розмічання вертикальних рисок найпоширеніший: ним користуються при розмічанні заготовок малої і середньої ваги. Для повертання важких деталей при розмічанні доводиться вдаватися до підйомних пристроїв, що значно ускладнює роботу. Тому великі і важкі деталі вигідніше розмічати третім способом — за допомогою розмічальних призм (ящиків).

Приклад проведення вертикальних рисок цим способом показано на рис. 225, в. Тут рейсмусом 1 від площини розмічальної іїриз- ми 2 проводять вертикальну риску II—//, а рейсмусом 4 від розмічальної призми З — вертикальну риску III—III. Розмічальна плита повинна мати простругані взаємно перпендикулярні неглибокі канавки 5, по яких установлюються призми. У практиці розмічання, коли на поверхні заготовки проводять ряд паралельних рисок (І—/—III—III), застосовують багатоголчасті рейсмуси. Це прискорює процес розмічання в три-чотири рази і підвищує його якість, бо розмічання всіх заготовок у партії виходить однакове.

Кернують риски при просторовому розмічанні так само, як і при площинному.

кредит студентам
26.12.2015
3994

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!