Вимірювальний інструмент для розмічання

Вимірювальний інструмент. Для вимірювання під час розмічання довжин застосовують стальні вимірювальні (масштабні) лінійки з міліметровими поділками. Для прокреслювання прямих рисок рекомендується користуватися стальною лінійкою з скошеною стороною; таку лінійку прикладають скошеною стороною безпосередньо до розмічуваної деталі і переносять з неї розміри. Для вимірювання великих довжин рекомендується користуватися стальною рулеткою.

Під час відкладання розмірів по вертикалі зручно користуватися масштабною лінійкою з підставкою. Вона складається з масштабної лінійки 1, закріпленої гвинтами 2 у вертикальному положенні на спеціальній підставці 3 (рис. 31). Точність вимірювання за допомогою цієї лінійки — 0,5— 1,0 мм.

Кутовий штангенциркуль (рис. 32) дає можливість за заданими катетами без обчислень визначати гіпотенузу прямокутного трикутника. Цим штангенциркулем зручно користуватися в тих випадках, коли треба відкладати розмір між двома точками А і £, що не лежать в одній площині, але зв'язані між собою розмірами Ь і /. Для цього горизонтальний движок 5 кутового штангенциркуля установлюють на розмір £, а вертикальний движок 2 — на розмір /.Установивши потім ніжки розмічального циркуля в спеціальні заглиблення (керни)

З і 4, що є на движках, автоматично одержують потрібний розхил циркуля (тобто гіпотенузу прямокутного трикутника з катетами І1 і /). Гвинти 1 і 6 призначені для закріплення движків після їх установлення. Дуже часто розміри деталі доводиться знімати не безпосередньо масштабною лінійкою, а допоміжним інструментом, тобто кронциркулем і нутроміром, і уже з їх допомогою переносити розміри на масштабну лінійку.

Вертикальна маштабна лінійкаДля нанесення і контролю вертикальних і похилих рисок і перевірки вертикальності положення розмічуваної деталі на плиті користуються стальними кутниками; риски, иахилені до поверхні плити, можна проводити з допомогою малки. Значно зручніше вимірювати кути і наносити похилі риски кутоміром (рис. 33), оскільки він дає можливість відкладати будь-які кути і визначати їх величину в градусах.

Інструмент для розмічання кола і дуг. Перенесення лінійних розмірів з масштабної лінійки на оброблювану деталь, розмічання кіл і дуг, поділ відрізків кіл і різноманітні геометричні побудови провадяться з допомогою циркулів різних конструкцій.

Точні циркулі мають звичайно змінні ніжки (рис. 34, а). Для розмічання застосовують також пружинні циркулі. Вони відрізняються від простих тим, що ніжки їх з'єднані пружинним кільцем. Знятий розмір надійно фіксується з допомогою установочного гвинта і гайки (рис. 34,6).Кутовий штангель циркуль

Звичайним циркулем можна розмічати кола діаметром до 1 м. Для розмічання кіл більших діаметрів застосовують розмічальний штангенциркуль (рис. 34, в). Він складається з штанги 2 з міліметровими поділками і двох ніжок — нерухомої 1 і рухомої 3 з ноніусом. Ніжки, що укріплюються в потрібному положенні стопорними гвинтами 5 і 6, мають змінні голки 4, що дуже зручно при розмічанні кіл, які лежать на різних рівнях.

Більш універсальним інструментом є розмічальний штангенциркуль конструкції ленінградського новатора С. В. Ласточкіна. Будова штангенциркуля нескладна. На кінці лінійки 9 (рис. 35, а) встановлена змінна рисувалка 2, що закріплюється гвинтом 1. На рамці

є рівень 5, що дає можливість установлювати штангенциркуль

Універсальний кутомірв горизонтальному положенні. В нижню частину рамки можуть вставлятися змінні центруючі ніжки 13, конічні вставки 14, 15 і подовжувач 16, які закріплюються гвинтом 12. З допомогою мікрометричного гвинта 11 рамка 6 з'єднана з хомутиком <9, що

переміщується по лінійці вручну. Рамка і хомутик закріплюються гвинтами 4 і 7. Більш точне установлювання розміру по ноніусу З досягається мікрометричним гвинтом 11 і гайкою 10.

Установивши штангенциркуль з попередньо закріпленою конічною вставкою 14 точно на заданий розмір (радіус дуги), установлюють потім його в центральний отвір розмічуваної деталі

Інструмент для розмічання кіл і дуг

(рис. 35,6). Після цього, відгвинтивши стопорний гвинт /, опускають рисувалку 2 на розмічувану площину. Вивіряють горизонтальне положення штангенциркуля по рівню 3, остаточно закріплюють плоску рисувалку 2 і провадять розмічання.

Для розмічання деталей, що мають виїмки, центри кіл яких знаходяться поза самою деталлю, С. В. Ласточкін розробив і застосовує спеціальний пристрій, що дає можливість швидко установити потрібний радіус виїмки і нанести дугу на деталі (рис. 36). Основа пристрою являє собою хрестовину з двох відрізків коробчастого перерізу 7, що мають виступи у вигляді ластівчиного хвоста. Розмічувана деталь затискується призмами 2 і

По поздовжній частині хрестовини переміщується бабка 8 з шарнірним центром 7. З цим центром скріплена лінійка — циркуль 6.

Універсальний штангель циркульРисувалка 5 вміщена в рамці 4, що переміщується по лінійці 6. Для встановлення деталі у пристрої користуються шкалами, нанесеними на поздовжньо, му і поперечному кінцях відрізків хрестовини.

Інструмент для відшукування центрів деталей.

Під час розмічання кіл на визначення положення їх центрів кількома засічками циркулем затрачають багато часу, чого можна уникнути застосуванням нескладних інструментів, що називаються центрошукачами.

З допомогою косинця-центрошукача, який складається з косинця 1 з прикріпленою до нього лінійкою 2, кромка якої поділяє прямий кут косинця пополам (рис. 37, а), розмічають центрові риски і центри на торцях круглих деталей. Для того, щоб знайти центр, інструмент накладають на торець деталі так, щоб внутрішні полички косинця торкалися циліндричної поверхні деталі. Після цього рисувалкою проводять лінію вздовж лінійки (рис. 37,6). Потім центрошукач повертають на будь-який кут і проводять другу лінію. Перетин двох розмічених ліній визначить центр деталі.

Для відшукання центра або розмічання отворів на торцях валів на багатьох підприємствах застосовують центрошукач-транспортир (рис. 37, в), що складається з лінійки 1, з'єднаної з косинцем 2. За допомогою движка 5 транспортир 3 пересувається по лінійці 1

ізакріплюється на ній у потрібному положенні баранчиком 4. У процесі розмічання центрошукач накладають на торець вала так, щоб полички косинця торкалися бокової поверхні вала. При цьому лінійка 1 проходить по його центру. Користуючись лінійкою, проводять дві взаємно перпендикулярні риски, на перетині яких на- кернюють центр вала.

Пристрій для розмічання дуг конусності

При необхідності розмітити отвір й, розміщений, наприклад, під кутом 45е відносно горизонтальної осі на відстані 25 мм від центра, установлюють в заданому положенні (під кутом 45°) транспортир і, користуючись масштабною лінійкою, проводять риску, що визначає положення центра отвору.

Для відшукання центра обробленого отвору (рис. 37, г) користуються центрошукачем, прийоми роботи з яким аналогічні прийомам при розмічанні косинцем-центрошукачем. Тільки в цьому випадку центрошукач установлюється і притискується до стінок отвору упорними шпильками /, закріпленими в дузі 2. Провівши дві риски по верхній грані лінійки 3 в двох різних положеннях центрошукача, в точці їх перетину знаходять шуканий центр. Щоб

нанести риски і визначити центр уже обробленого отвору, в отвір забивають планки-пробки або застосовують спеціальні пристрої, однотипні з пристроєм, показаним на рис. 37,5.

Центрошукачі— косинець-центрошукач, б — прийоми визначення центра на торці деталі, в — ценгро- шукач-транспортир, г — знаходження центра обробленого отвору, д — пристрій для розмічання циліндричних деталей з великими центровими отворами; е — центрошукач конструкції А. А. Дмитрієва і О. А Бабаяна

Центрошукач, запропонований А. А. Дмитрієвим і О. А. Бабаяном (рис. З7, е), відрізняється від центрошукача, наведеного на рис. 37,2, тим, що тут упорами є не штифти, а кульки 4 і 6, якими

центрошукач притискується до обробленої внутрішньої поверхні оівору. Крім того, накладка 2, до кінців якої прикріплені ці упорні кульки, має можливість вільно переміщатися по лінійці Зу змонтованій на рамі 1. Необхідна плавність і точність переміщення накладки забезпечується притискною пружиною 5, що міститься всередині накладки.Застосування лічильно-розв'язувальних пристроїв у процесі розмічання значно прискорює графічну побудову і розрахунки, поділ кіл і відрізків на рівні частини, визначення довжини хорд і і. д. Один з таких пристроїв зображено на рис. 38, а. Він являє собою сектор, що складається з вимірювальних лінійок 5 і 7 довжиною 560 мм кожна, розміщених під прямим кутом, і дуги 1 з градусними поділками. Навколо осі 67 розміщеної в центрі дуги / (з центром дуги збігаються

Рис 38. Пристрій для визначення елементів прямокутних трикутників.

початкові поділки вимірювальних лінійок), переміщується кутова лінійка 2, яка може установлюватися по шкалі дуги 1 під будь-яким кутом і закріплятися гвинтом-фі ксато- ром 4.

Установлюючи лінійку

(як гіпотенузу) і користуючись при цьому вимірювальними лінійками 5 і 7, а також дугою /, за відомими елементами прямокутного трикутника можна легко визначити інші елементи цього трикутника. У наведеному на рис. 38,6 аналогічному пристрої для зручності установлювання і відліку лінійних розмірів кутова лінійка з'єднана з рейсшиною 3.

Існують і інші пристрої аналогічного призначення. Розмітчики, новатори виробництва, в співдружності з науковими співробітниками успішно застосовують різні лічильно-розв'язувальні механізми, що звільняють слюсарів і розмітчиків від математичних розрахунків на робочому місці.

кредит студентам
10.11.2015
4088

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!