Вибір напилків та догляд за ними

Вибір напилків. Застосування напилків того чи іншого класу залежить від характеру виконуваної роботи, припуску на обпилювання, а також від потрібної точності і шорсткості поверхні. Для грубого обпилювання, коли потрібно зняти великий шар металу (до 10 мм), використовуються брусовки — напилки квадратного перерізу, що мають дуже велику насічку — 4, 5—7 насічок на 10 мм довжини.

Для грубого обпилювання заготовок, коли треба зняти припуск до 0,5 мм, застосовуються драчові напилки, за допомогою яких за один хід можна знімати шар 0,08—0,15 мм.

Личкувальні напилки використовуються для більш чистої обробки поверхні (після попередньої обробки драчовим напилком), коли потрібно зняти припуск не більше 0,15 мм. Личкувальні напилки дають можливість за один хід знімати шар металу завтовшки 0,05—0,08 мм; при цьому досягається шорсткість поверхні, то відповідає 7—8-му класу чистоти.

Напилки з бархатною насічкою застосовуються для найточнішої остаточної обробки, припасування, доводки дета* лей і шліфування поверхонь з точністю 0,01—0,005 мм\ за один хід знімається шар металу 0,01—0,03 мм. Шорсткість поверхні при цьому відповідає 9—12-му класам чистоти.

126

Надфілі призначені для дуже точної і дрібної роботи, головним чином в інструментальних цехах. Ними випилюють фасонні отвори і пази в шаблонах, доводять спряжувані деталі і т. ін.

Вибір напилка того чи іншого профілю залежить від форм поверхонь, які треба обпиляти.

Плоскі напилки застосовуються для обпилювання вільних зовнішніх і внутрішніх поверхонь, опуклих поверхонь, а також поверхонь, спряжених під кутом 90° (рис. 126, а, б і е).

Квадратні напилки застосовують для розпилювання квадратних і прямокутних отворів, прямокутних пазів, неприступних для роботи плоским напилком. Личкувальні квадратні напилки часто використовують для зачищання зовнішніх і внутрішніх кутів (рис. 126, в).

Тригранні напилки призначені для обпилювання відкритих і закритих кутів більших від 60°, багатогранних отворів і площин у неприступних для плоских напилків місцях (рис. 126, г).

Півкруглі напилки застосовують для обпилювання опуклим боком криволінійних (угнутих) поверхонь з великим радіусом. Плоским боком півкруглого напилка можна обпилювати прямолінійні поверхні і кути менші від 60° (рис. 126, д і е).

Круглі напилки призначені для розпилювання круглих і овальних отворів, а також угнутих поверхонь, неприступних для півкруглого напилка (рис. 126, ж).

Ножівкові напилки застосовують для обпилювання круглих внутрішніх кутів більших від 10°, клиновидних канавок, вузьких пазів, площин у тригранних, квадратних і прямокутних отворах (рис. 126, з).

Машинні напилки, наприклад фасонні головки, використовуються у процесі виготовлення моделей і штампів переважно для обпилювання фасонних порожнин, отворів і ін. (рис. 126,/).

Рукоятки до напилків. Для зручності і безпеки обпилювання на хвостовик напилка насаджують дерев'яну рукоятку з берези, липи або пресованої паперової маси. Довжина рукоятки вибирається залежно від розміру напилка. Звичайно рукоятка у півтора раза довша від хвостовика напилка. Поверхня рукоятки повинна бути чистою і рівною. Рекомендовані розміри рукояток наведені в табл. 8.

Щоб рукоятка не розкололась під час насаджування на хвосто вик напилка, на її шийку надівають металеве кільце. Отвір у рукс

ятці під хвостовик напилка просвердлюють, а потім пропалюють хвостовиком старого напилка. При насаджуванні хвостовик вставляють у отвір рукоятки і вертикальними змахами ударяють головкою рукоятки об верстак або лещата (рис. 127, а). Можна також насаджувати рукоятки на хвостовик напилка так, як показано на рис. 127,6. Щоб зняти рукоятку з напилка, наносять два-три коротких слабких удари молотком по верхньому краю шийки (рис. 127, в).

127Вимоги щодо якості напилків. Низька якість напилка ускладнює процес обробки деталей. Основні вимоги щодо якості напилків зводяться до такого. Вони не повинні мати видних на око скривлень. Насічка повинна бути гострою, однорідною за кроком і глибиною, правильною і чистою.

Поверхня напилків повинна бути без тріщин, плен, чорновин, іржавих плям, вм'ятин і точильних вихватів. Напилки не повинні ламатися при падінні на дерев'яну підлогу з висоти 1 м.

Під час удару об ковадло напилок повинен давати чистий звук.

Хвостовик напилка повинен бути прямим. ВІСЬ хвостовика по- Рис. 127. Прийоми насаджування І винна збігатися З ВІССЮ на-знімання рукоятки напилка, пилка.

Догляд за напилками. Тривалість строку служби напилка залежить в першу чергу від якості його виготовлення. Чим гостріші зуб'я і чим твердіше гартування, тим довше напилок працюватиме при правильному його використанні.

На тривалість строку служби напилка, природно, впливає І твердість оброблюваної поверхні. Напилки швидко спрацьовуються під час обпилювання деталей з твердих сталей і сплавів, під час роботи по ливарній кірці, окалині і т. ін.

Зуб'я нового напилка мають задирки. Під час обпилювання твердого металу ці задирки відламуються; при цьому викришуються і зуб'я напилка, після чого він швидко спрацьовується. Тому не рекомендується застосовувати новий напилок для обпилювання твердих металів; спочатку ним слід обробляти м'яку сталь і кольорові метали, і лише тоді, коли задирки на зуб'ях спрацюються, напилком можна обпилювати тверді метали.

Личкувальним напилком не можна обпилювати м'які метали (мідь, олово і ін.), оскільки стружка швидко забивається в канавки між зуб'ями і напилок лише ковзатиме по поверхні, а не зніматиме стружку. Щоб запобігти забиванню напилка стружкою м'яких і в'язких металів, рекомендується під час обпилювання натирати їх крейдою, а під час обпилювання алюмінію — стеарином. Для подовження строку служби напилків їх треба оберігати від ударів, які можуть пошкодити зуб'я. Зберігати напилки слід на дерев'яних підкладках так, щоб вони не стикалися. Треба оберігати напилки від потрапляння на них води і вологи, що спричинює корозію, а також маслянистих речовин на робочі поверхні, оскільки вони знижують різальну здатність напилків; з цієї ж причини не можна протирати напилок рукою. Не можна допускати потрапляння на напилок бруду і пилу, особливо абразивного. Періодично слід старанно очищати їх від стружки.

Відновлення напилків. Спрацьовані напилки можна відновити нанесенням нової насічки або іншими способами. Напилки, що сильно спрацювалися або мають викришені зуб'я, відновлюють тільки нанесенням насічки. Якщо ж треба загострити затуплені зуб'я, застосовують хімічний, електрохімічний або піскоструминний спосіб.

Хімічний спосіб загострення зу б'ї в використовується для напилків усіх класів і розмірів. Напилки, попередньо очищені в технічній соляній кислоті і знежирені в лузі, піддають травленню у розчині такого складу: сірчана кислота — 1 частина, азотна кислота — 1 частина і вода — 8 частин. Перед застосуванням азотну кислоту піддають травленню маловуглеце- вим залізом з розрахунку 45—50 г на 1 л. Загострення напилків провадиться за одне травлення з видержкою 8—10 хв. Після відновлення напилки очищають, нейтралізують і піддають антикорозійній обробці.

Під час електрохімічного способу загострення напилок, попередньо очищений, занурюють у кислотну ванну (сірчаної кислоти 11%, азотної кислоти 9% і води 80% за об'ємом) і з'єднують його з позитивним полюсом (катодом є пластини алюмінію або нержавіючої сталі); під дією постійного струму низької напруги і кислоти зуб'я напилка загострюються.

В разі піскоструминного способу загострення зуб'я піддають діянню струменя дрібного піску з сопла діаметром 5—7 мм під тиском 3—5 кГ/см2. Спочатку струмінь направляють перпендикулярно до зуб'їв напилка так, щоб очистити западини від бруду і ошурок, а потім — з боку хвостовика під якомога меншим кутом до площини напилка, перпендикулярно до основної і допоміжної насічок для їх загострення.

Швидкість руху струменя піску вздовж осі напилка залежить від ступеня затупленості зуб'їв. При довжині напилка 300—400 мм з насічкою № 1 час одного проходу становить 15—20 сек.

Поступово зуб'я напилка, незважаючи на їх відновлення, стають дрібнішими, тому час від часу напилки знову насікають, для чого попередньо знімають усі старі зуб'я. Напилки заново насікають після дворазового відновлення зуб'їв. Цю операцію можна провадити не більше двох-трьох разів. Відновлені напилки мають приблизно таку саму продуктивність, як і нові напилки.

кредит студентам
26.12.2015
4368

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!