Напилки їх конструкція та класифікація

Напилками називають різальний інструмент у вигляді стального загартованого бруска певного профілю з великою кількістю насічок або нарізок, що утворюють дрібні і гострі зуб'я. Цими зуб'ями напилок зрізує невеликий шар металу у вигляді стружки.

Конструкція напилків. Конструкція напилка залежить від виду насічки, геометрії зуб'їв, профілю і інших факторів. Зуб'я напилка можуть бути утворені насіканням, фрезеруванням, нарізанням, протягуванням і точінням методом обкатування. Найпоширенішим способом утворення зуб'їв є насікання їх на спеціальних верстатах.

Насічки на поверхні напилка утворюють зуб'я. Чим менше насічок на 10 мм довжини напилка, тим більший зуб. За виглядом і формою насічок напилки бувають з одинарною (однорядною) і подвійною (перехресною), а також рашпільною насічками.

Напилки з одинарною насічкою зрізують метал широкою стружкою, що дорівнює всій довжині зуба, тому робота ними потребує великих зусиль. Такі напилки застосовуються для обробки кольорових металів, целулоїду, дерева і ін. Одинарна насічка наноситься під кутом 25—30° до лінії, перпендикулярної до осі напилка (рис. 122, а).

122У напилків з подвійною насічкою (рис. 122) спочатку насікають нижню глибоку насічку, що називається основною, а поверх неї — верхню неглибоку насічку, що називається допоміжною; вона розрубує основну на велике число окремих зуб'їв. Допоміжна насічка має напрям справа наліво вгору, а основна, яка утворює профіль зуба,— зліва направо вгору, якщо дивитися на насічку напилка від хвостовика до носка. Перехресна насічка подрібнює стружку, що полегшує роботу. У напилків з подвійною (перехресною) насічкою основна насічка звичайно виконується під кутом нахилу 25°, а допоміжна — під кутом нахилу 45°.

Крок (відстань) між двома сусідніми зуб'ями на основній насічці більший, ніж на допоміжній. В результаті зуб'я розташовуються один за одним по прямій, яка становить кут 5° з віссю напилка (рис. 122, г), і під час руху його сліди зуб'їв частково перекривають один одного. Тому на обробленій поверхні зменшується шорсткість і вона робиться відносно чистою і гладенькою.

Зуб'я рашпільної насічки (рис. 122, в) утворюються видавлюванням металу заготовки рашпіля насікальними зубилами з спеціальною формою заточування. Кожний зуб рашпільної насічки зміщений відносно розміщеного попереду зуба на половину кроку. Це зменшує глибину канавок, що утворюються на поверхні обпилюваної заготовки, і полегшує процес різання. Напилки з таким видом насічки застосовуються для обпилювання м'яких матеріалів (дерево, каучук, гума, кістка, ріг і ін.), оскільки вони знімають велику стружку, що потребує і великих зуб'їв. У напилків із звичайною насічкою стружка таких матеріалів забиває зуб'я і вони не можуть різати.

Незалежно від способу виконання насічки зуб'я на поверхні напилка мають форму клина з кутом загострення |3, заднім кутом а, переднім кутом ^ і кутом різання б (рис. 123, а).

Переднім кутом у називається кут між передньою поверхнею зуба і площиною, що проходить через його вершину перпендикулярно до осі напилка. Він установлюється в межах від +10 до —16°. Кут загострення р утворюється між передньою і задньою поверхнями зуба напилка. Заднім кутом а називається кут, що утворюється між задньою поверхнею зуба і площиною обпилюваної заготовки. Величина заднього кута зуба напилка стандартом не регламентована. Кут різання б утворюється між передньою поверхнею зуба і площиною обпилюваної заготовки.

У практиці слюсарної обробки встановлені такі значення кутів зуб'їв напилка:

123для напилків з насіченими зуб'ями у від'ємний —до —16®, Р — 70°, а = 36°, б = 106°;

для напилків з фрезерованими або шліфованими зуб'ями (рис. 123,6) т = 2 -5- 10°, р = 60 65®, а = 20 250, б = 80 -н 90°;

для напилків з зуб'ями, одержаними протягуванням (рис. 123, в), ^ == —5°, р = 55°, а = 40°, б = 95°. Протягнутий зуб має западину з плоским дном. Напилки з зуб'ями, одержаними протягуванням, краще врізаються в оброблюваний метал, що сприяє підвищенню продуктивності праці. Крім того, ці напилки більш стійкі в роботі і не забиваються стружкою.

Класифікація напилків. Напилки розрізняють за числом насічок (величиною зуб'їв), профілем перерізу і довжиною.

За кількістю зуб'їв, насічених на 10 мм довжини, напилки поділяються на 6 класів (табл. 7).

Залежно від виконуваної роботи напилки поділяються на такі види: слюсарні — загального призначення і для спеціальних робіт, машинні, надфілі і рашпілі.

Слюсарні напилки загального призначення за ГОСТ 1465—59* виготовляються восьми типів: плоскі (тупоносі і гостроносі), квадратні, тригранні, півкруглі, круглі, ромбічні і ножівкові довжиною від 100 до 400 мм з насічкою № 0—5. Напилки мають подвійну (перехресну) насічку, утворену способом насікання.

Ф 80-300мм

124

Слюсарні напилки для спеціальних робіт призначаються для знімання дуже великих припусків під час обпилювання пазів, фасонних і криволінійних поверхонь; для обробки кольорових металів, неметалевих матеріалів і т. ін.

Залежно від виконуваних робіт напилки цього виду поділяються на пазові, плоскі з овальними ребрами, брусовки, двокінцеві і ін.

Машинні напилки (рис. 124) за своєю конструкцією поділяються на стержньові, дискові, фасонні головки і пластинчасті. У процесі роботи стержньовим напилкам надають зворотно-поступального руху, дисковим напилкам і фасонним головкам — обертального, а пластинчастим — безперервного руху разом з металевою стрічкою, що безперервно рухається.

Машинні напилки застосовують для обробки фасонних заглиблень і отворів, криволінійних поверхонь, для видалення облою і знімання задирок.

Надфілі (дрібні напилки) відповідно до ГОСТ 1513—67 виготовляються 10 типів: плоскі, тригранні, квадратні, півкруглі, круглі, овальні, ножівкові і ін. довжиною 40, 60 і 80 мм з насічкою б номерів (рис. 125). Довжина надфіля визначається довжиною робочої частини. Ребра плоских надфілів мають одинарну або подвійну насічку. Бокові сторони і верхнє ребро ножівкових надфілів мають подвійну насічку.

Надфілі застосовуються для обпилювання невеликих поверхонь і вузьких місць, неприступних для обробки слюсарними напилками.

надфіліРашпілі відповідно до ГОСТ 6876—68 виготовляють трьох типів: загального призначення, шевські і копитні. Залежно від профілю рашпілі загального призначення поділяються на плоскі (тупоносі і гостроносі), круглі і півкруглі з насічкою № 1—2 і довжиною від 250 до 350 мм.

Крім зазначених, у практиці слюсарної обробки застосовуються напилки, які кріплять у спеціальних пристроях.

кредит студентам
26.12.2015
7657

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!