Інструмент для нарізування внутрішньої різьби

У сучасному машинобудуванні широко використовують високопродуктивні методи нарізування різьби на металорізальних верстатах за допомогою різьбонарізних інструментів; успішно одержують різьбу і за допомогою інструментів для накатування та ін. Однак у практиці слюсарної обробки здебільшого доводиться нарізувати різьбу вручну.

193Для нарізування різьби в отворах застосовують мітчики, а для нарізування зовнішньої різьби — плашки різної конструкції.

Мітчик — різальний інструмент, що являє собою загартований гвинт з прорізаними на ньому кількома поздовжніми прямими або гвинтовими канавками, які утворюють різальні кромки (рис. 193). Мітчик має робочу частину і хвостовик, який закінчується квадратом.

Робоча частина мітчика складається із забірної та калібруючої частин. Забірна частина — передня конусна частина мітчика, яка першою входить в отвір і здійснює всю основну роботу різання. Калібруюча частина спрямовує мітчик в отвір і остаточно калібрує різьбу.

Різальними перами називаються зуби різьбової частини мітчика, розміщені на його окружності (рис. 193, а). Різальні грані на зубах утворюються завдяки наявності канавок, що розділяють пера. Канавки являють собою заглиблення між різальними перами і призначені для утворення різальних кромок, а також для виходу стружки, що утворюється в процесі нарізування різьби. Профіль канавки обмежується передньою поверхне ю, по якій сходить зрізувана стружка, і задньою поверхнею, що служить для зменшення тертя зуб'їв мітчика об стінки нарізуваного отвору.

Мітчики діаметром до 20 мм звичайно виготовляють з трьома, а мітчики діаметром від 20 до 40 мм — з чотирма канавками. Р і- зальними кромками називають кромки на різальних перах мітчика (рис. 193,6), утворені перетином передніх поверхонь канавки із задніми (затилованими) поверхнями робочої частини.

Задня поверхня різальних зуб'їв затилується по спіралі, що дає змогу зберігати сталим профіль зуб'їв після їх переточування.

На рис. 193,6 показано кути різальних зуб'їв мітчика: передній кут у, задній кут а, кут загострення (3 і кут різання б; величина цих кутів вибирається залежно від оброблюваного металу.

Як правило, мітчики мають прямі канавки, але для поліпшення умов різання, одержання точних і чистих різьб доцільно застосовувати мітчики не з прямими, а з гвинтовими канавками (рис. 193, б). Кут нахилу со гвинтової канавки таких мітчиків становить 8—15°.

При нарізуванні різьби у наскрізному отворі стружка виводиться з отвору в напрямі подачі мітчика. При нарізуванні різьби в глухих отворах слід застосовувати мітчики з протилежним напрямом нахилу гвинтової канавки, тоді й стружка виводитиметься в протилежному напрямі (рис. 193, г).

З метою одержання чистої і точної різьби у наскрізних отворах при обробці м'яких і в'язких металів застосовують безканавочні мітчики (рис. 193,5), які мають лише дуже короткі гвинтові канавки а на забірній частині. Довжина цих канавок становить 6— 10 мм, а кут нахилу до осі мітчика — 9—12е. При нарізуванні різьби таким мітчиком стружка виходить в отвір спереду мітчика. Для нарізування різьб у глухих отворах безканавочні мітчики непридатні; у цих випадках іноді застосовують мітчики з центральним отвором для відведення стружки.

Будова мітчиків залежить від їх призначення. Залежно від призначення мітчики поділяються на ручні (слюсарні), гайкові, машинно-ручні, плашкові і маточні, збірні і спеціальні. За способом застосування мітчики поділяються на ручні і машинні.

Ручні (слюсарні) мітчики служать для нарізування різьби вручну. їх звичайно виготовляють комплектами з двох або трьох мітчиків. У комплект, що складається з трьох мітчиків, входять чорновий, середній і чистовий мітчики (або 1, 2 і 3-й), а в комплект з двох мітчиків — чорновий і чистовий. У такому ж порядку їх застосовують і при нарізуванні різьби.

194Мітчики умовно позначені: чорновий має на хвостовику одну кругову риску (канавку), середній мітчик — дві і чистовий — три риски; там же вказується тип різьби та її розмір. За зовнішнім виглядом мітчики одного комплекту розрізняються тим, що чорновий мітчик має більшу забірну частину (конус) і зрізану різьбу на калібруючій частині, середній мітчик має меншу забірну частину і повнішу різьбу на калібруючій частині, а чистовий мітчик має незначний забірний конус і повний профіль різьби на калібруючій частині. Звичайно забірна частина першого мітчика має б—8 витків, другого — 3—4 витки і третього 1,5—2 витки. Перший мітчик

зрізує половину висоти витка різьби, другий—ще 0,3 висоти, а третій калібрує різьбу начисто. Для основної метричної і дюймової різьби комплект складається з трьох мітчиків, для дрібних метричних, а також для трубних різьб — з двох.

Трубну різьбу нарізують циліндричними і конічними мітчиками (рис. 194, а, б). До комплекту мітчиків для нарізування плашок входять один плашковий і три маточних мітчики. Шашковим мітчиком виконують попереднє нарізування різьби в плашках (рис. 194, в), а маточним (рис. 194, г) — остаточне (зняття припуску,, зачищання і калібровка). Плашковий мітчик відрізняється від слюсарного наявністю великої забірної частини, а маточний — наявністю шести гвинтових канавок. Маточні мітчики застосовують також для прочищання плашок, які знаходяться в роботі.

Застосування стандартних мітчиків комплектами з двох або трьох штук зв'язане з додатковими затратами часу. Раціоналізаторська думка новаторів виробництва спрямована на знайдення можливостей об'єднати обробку, виконувану кількома мітчиками, замінивши їх одним комбінованим інструментом. На рис. 195, а

як приклад такого інструмента показано комбінований мітчик, 4ЦО являє собою немовби комплект з двох мітчиків, складених на одній оправці. Він складається з двох різьбових частин: для чорнового (2) і для чисщвого (І) нарізування різьби.

На верстатобудівному заводі «Красний пролетарий» застосовують комбінований інструмент — свердло-мітчик (рис. 195,6), який дає змогу об'єднати операції свердління і нарізування різьби в одну операцію. Таке саме призначення має свердло-мітчик <рис. 195, в), запропонований інженерами Б. В. Біринем та Е. 3. Ро-

зенталем для нарізування різьби з невеликим кроком у легкооброб- люваних матеріалах.

195Машинно-ручні мітчики різних конструкцій застосовують для нарізування циліндричної і конічної різьби у наскрізних та глухих отворах. Цими мітчиками можна нарізувати машинним способом різьби всіх розмірів і вручну різьби з кроком до 3 мм включно. Вони відрізняються від ручних тільки розмірами хвостовика та більшою довжиною забірного конуса. У мітчиків для глухих отворів забірна частина не перевищує 1,5—2 кроків різьби.

Машинно-ручні мітчики, що виготовляються за ГОСТ 3266—60 (рис. 196, а), призначені для нарізування кріпильних та дрібномет- ричних різьб. Різьби на деталях з чавуну і м'якої сталі нарізують одним мітчиком; для нарізування твердих сталей використовують комплект з двох мітчиків.

Гайкові мітчики для циліндричної різьби виготовляють за ГОСТ 1604—60 з довгою забірною частиною (до 16 кроків різьби) і коротким хвостовиком — для використання на токарних і револьверних верстатах; з довгим хвостовиком — для нарізування різьби на свердлильних гайкорізних верстатах та автоматах (рис. 196,6), а також із зігнутим хвостовиком (рис. 196, в) — для використання на гайкорізних автоматах при безперервному нарізуванні гайок.

196Гайкові і машинні мітчики кріпляться на верстатах у спеціальних запобіжних патронах, які забезпечують самовимкнення їх при перевантаженні.

Збірні мітчики можуть бути трьох видів: нерегульовані, регульовані і самовимичні.

Спеціальні мітчики утворюють велику групу, до якої входять ненормалізовані конструкції мітчиків.

кредит студентам
26.12.2015
9522

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!