Інструмент і пристрої для гнуття

Різновидності гнуття обумовлюються вимогами креслення при виготовленні, наприклад, скоб, петель, кронштейнів, кілець і інших виробів з листового, круглого і профільного металу.

Заготовки можна згинати під кутом, по радіусу і по фасонних кривих.

Ручне гнуття часто провадять у лещатах з допомогою слюсарного молотка, використовуючи при цьому різноманітні пристрої. Для одержання правильної форми під час гнуття слюсарі часто користуються спеціальними оправками, з допомогою яких виконують гнуття заготовок і деталей складного профілю. Особливо широко застосовуються пристрої під час гнуття партії однакових деталей. Послідовність операцій залежить від розмірів контура і матеріалу заготовки

Прийоми гнуттяГнуття можна виконувати за зразком, відповідно до місця, за розміткою та за шаблоном.

Для виготовлення деталей з тонкого штабового металу і дроту методом гнуття застосовують плоскогубці для захоплення, затискування і удержування дрібних деталей (рис. 77, а).

Круглогубцями користуються під час загинання дроту (рис. 77,6). Вони відрізняються від плоскогубців тим, що їх губки мають конусну форму. Куски дроту у процесі виготовлення пружин і стержнів перерізом до 3 мм відрізуються кусачками (рис. 77, в). Більш зручними в цьому відношенні є комбіновані плоскогубці. Ними можна захоплювати, затискувати і удержувати дрібні деталі, а також відрізувати дріт і стержні тонких перерізів.

В умовах сучасного виробництва застосовується головним чином механізоване гнуття, виконуване в основному на згинальних пресах, листозгинальних вальцях, на універсальних згинальних пресах і згинальних верстатах.

Листозгинальні преси (рис. 78, а) застосовують для виконання досить різноманітних робіт — від гнуття кромок до гнуття профілів в одній або кількох площинах під різними кучами.

Гнуття профілів провадиться з допомогою пуансона 2 (рис. 78,6). скріпленого на рамі повзуна 1, і матриці 3, установлюваній на підкладці 4 плити 5 пресу або безпосередньо на плиті. Пуансони роз різняються за формою і радіусами гнуття. Робоча частина матриці являє собою гніздо, виконане звичайно у формі косинця або прямого паза.

Приклади застосовуваних для гнуття пуансонів 1 і матриць 2 різних профілів наведені на рис. 78, в.

Для одержання потрібного профілю з рядом перегинів провадять гнуття послідовно в кілька переходів з просуванням заготовки або листа кожного разу до установленого упору. Кількість переходів дорівнює кількості перегинів на профілі.

Прес для гнуттяЛистозгинальні вальці складаються з двох нижніх валків 1 (рис. 79), яким надається обертальний рух за допомогою механізму 2 і верхнього валка З, змонтованого на відкидному підшипнику 5. Верхній валок приводиться в рух від листа 4, що згинається. Він має можливість переміщатися по висоті для надання листу під час гнуття заданого радіуса. Якщо заготовки повинні мати конічну форму, то верхньому валку надають уклон, що дорівнює уклону твірної конічної поверхні.

Для гнуття профілів різних перерізів застосовують роликові згинальні верстати. На універсальних трироликових згинальних верстатах згинають профілі з різними радіусами кривизни.

На рис. 80, а показано трироликовий верстат для гнуття профілів, що виготовляються з листів алюмінієвих сплавів товщиною до 2,5 мм.

Листозгинальні вальціНалагодження верхнього ролика 1 (рис. 80, а) відносно двох нижніх 4 і 5 здійснюється обертанням рукоятки 2. Під час гнуття заготовка повинна бути притиснутою верхнім роликом до двох нижніх. Притискачі 3 установлюють так, щоб ролики вільно ковзали по; поличках профілю, не даючи можливості йому скручуватися у процесі гнуття.

Поверхня роликів повинна бути чисто полірованою, щоб запобігти задирам і подряпинам на профільній заготовці, що виготовляється.

Профілі з великими радіусами гнуття згинають на трироли- ковому верстаті в кілька переходів.

Профілі, що мають форму кіл, спіралі або мають криволінійні обриси різної кривизни, виготовляють на чотирироликових верстатах. Чотирироликовий верстат (рис. 80,6) складається з станини 7, всередині якої змонтований приводний механізм, двох

верстак для гнуття профілівподають заготовку, і двох натискних роликів 4 і 7, що згинають заготовку 6. Потрібний радіус гнуття установлюється обертанням рукоятки 2 і <3., Гнуття труб невеликого діаметра можна виконувати вручну з допомогою різних пристроїв.

При великому обсязі робіт для гнуття труб діаметром від 10 до 400 мм (особливо тонкостінних) широко використовуються трубозгинальні верстати, що працюють за схемою намотування (рис. 81, а). На відміну від методу гнуття з обкатуванням обертальний рух дістає згинальний шаблон, повзун же нерухомий або переміщується в поздовжньому напрямі.

Механізм пристрою для гнуття способом намотування складається із згинального шаблона /, затискача 2 і повзуна 3 (опорної

колодки). В більшості випадків застосовується ще дорн 4, призначений для запобігання овальності і утворенню гофр.

Найбільшого поширення набули дорни, що мають такі форми: ложкоподібну (рис. 81,6 /), кулясту (III) або зрізану кулясту (II). Під час гнуття тонкостінних труб застосовують складені дор-

Схеми гнуття трубни (IV)» Такі дорни підтримують стінку труби в місці вигину, полегшують переміщення труби по дорну, надають їй круглої форми і навіть вирівнюють неглибокі гофри.

Порядок роботи на верстаті такий. Трубу установлюють у рівчак згинального шаблона і прикріплюють до прямолінійної його

Штамп для гнуття трубчастини за допомогою затискача 2 (рис. 81, а), а потім регулюють повзун З, яким труба під час гнуття притискується до згинального шаблона. Згинальний шаблон, що приводиться в обертальний рух, захоплює трубу, яка, знаходячись у рівчаку між шаблоном і повзуном, знімається з дорна і вигинається на потрібний кут і радіус.

Для гнуття труб діаметром 3і/2" по кільцю або спіралі, а також труб порівняно великої довжини з великим радіусом згинання застосовують трубозгинальні верстати, що працюють за схемою вальцювання (рис. 81, в). На цих верстатах труба захоплюється силами тертя у напрямі обертання роликів і набуває на виході кривизни, яка визначається взаємним розміщенням роликів. Верстати можуть бути з трьома і чотирма роликами. Ролики мають рівчаки* радіуси яких відповідають зовнішнім радіусам труби. Глибина кожного рівчака на 1—5 мм менша від половини діаметра труби. При даному способі гнуття можна згинати труби з найменшим радіусом R = 6 D зовн.

Одним з найпродуктивніших способів виготовлення криволінійних труб з чорних і кольорових металів у серійному виробництві є гнуття на штампах. Штампи установлюються на гідравлічних, пневматичних і фрикційних пресах.

Основною частиною штампа є зварна станина 1 (рис. 82), на ребрах якої зроблено кілька пазів. У ці пази вміщуються осі 2 з робочими роликами 3. Діаметр і форма жолоба роликів відповідають формі і діаметру перерізу труби, що загинається. Пуансон 4 і верхня подушка 5 закріплюються на траверсі преса. Пуансон і ролики змінні. Відстань між осями двох роликів залежить від розмірів труб, що загинаються

кредит студентам
16.11.2015
6539

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!