Друк 

   Слюсарна обробка це ряд операцій, таких як: гнуття і виправляння металів, розмічання, обпилюваня, різання металів ножницями і ножівкою, нарізування різьби, свердління та розвірдчування отворів, зенкування, шабрування, притирання, доводка, клепання, лудіння та паяння, заливання підшипників, склеювання та інші.

В даний час у нашій країні здійснюється радикальна економічна реформа . Необхідність цієї реформи була продиктована багато в чому тим , що сформована раніше система централізованого планування і управління роботою підприємств стримувала ініціативу трудових колективів , заважала прояву соціалістичної підприємливості , що не стимулювала зниження витрат виробництва і підвищення якості продукції . Існувало і серйозне відставання у використанні досягнень науки , передової техніки і технології у виробництві , що призвело до зниження темпів механізації та автоматизації праці , до того , що ще значна частина працюючих у нашій країні зайнята ручною працею.

Вирішальне значення у здійсненні реформи і підйомі економіки нашої країни має пріоритетний розвиток машинобудування як основи технічного прогресу .

Створення та впровадження в промисловість , сільське господарство , будівництво та інші галузі народного господарства нової техніки , експлуатація сучасних машин , механізмів , приладів і апаратів вимагають підготовки фахівців високої кваліфікації . Сучасний слюсарь повинен грамотно експлуатувати складну техніку , оснащену досконалими приладами , електричними , гідравлічними і пневматичними пристроями. З ростом механізації та автоматизації змінюється характер праці в сучасному виробництві . У змісті праці робітника все більше місце займають функції планування , розрахунку , налагодження , управління складною технікою та технологічними процесами .

Професія слюсаря є однією з найбільш поширених . Слюсарні роботи потрібні не тільки в машинобудуванні , а й у багатьох інших галузях промисловості та сільського господарства . Вони дуже різноманітні: слюсарі -складальники збирають різні машини і механізми , слюсарі - ремонтники виконують технічне обслуговування та ремонт машин і механізмів , слюсарі - інструментальники виготовляють інструменти , штампи і пристосування , слюсарі з монтажу техніки , приладів і комунікацій займаються встановленням обладнання , підведенням до нього енергії та іншими монтажними роботами .

З ростом механізації та автоматизації значення слюсарних професій зростає , так як від діяльності слюсарів значною мірою залежать якість продукції, що виготовляється та безперебійна робота засобів механізації та автоматизації виробничих процесів .

Праця слюсаря на сучасному підприємстві - це творча праця . Безперервно ускладнюється обладнання , з яким має справу слюсар , вимагає від нього теоретичних знань , вміння розбиратися в складних механізмах і вирішувати завдання, що виникають в процесі складання , експлуатації та ремонту техніки .

Даний навчальний ресурс допоможе вам опанувати основами професії слюсаря. Буде послідовно викладено теоретичні відомості, що розкривають сутність технологічних процесів обробки металів , а також відомості про знаряддя , засобах і предметах праці слюсаря