Загальний курс слюсарної справи

Слюсарна обробка це ряд операцій, таких як: гнуття і виправляння металів, розмічання, обпилюваня, різання металів ножницями і ножівкою, нарізування різьби, свердління та розвірдчування отворів, зенкування, шабрування, притирання, доводка, клепання, лудіння та паяння, заливання підшипників, склеювання та інші.

В даний час у нашій країні здійснюється радикальна економічна реформа . Необхідність цієї реформи була продиктована багато в чому тим , що сформована раніше система централізованого планування і управління роботою підприємств стримувала ініціативу трудових колективів , заважала прояву соціалістичної підприємливості , що не стимулювала зниження витрат виробництва і підвищення якості продукції . Існувало і серйозне відставання у використанні досягнень науки , передової техніки і технології у виробництві , що призвело до зниження темпів механізації та автоматизації праці , до того , що ще значна частина працюючих у нашій країні зайнята ручною працею.

Вирішальне значення у здійсненні реформи і підйомі економіки нашої країни має пріоритетний розвиток машинобудування як основи технічного прогресу.

Створення та впровадження в промисловість, сільське господарство, будівництво та інші галузі народного господарства нової техніки, експлуатація сучасних машин, механізмів, приладів і апаратів вимагають підготовки фахівців високої кваліфікації. Сучасний слюсар повинен грамотно експлуатувати складну техніку, оснащену досконалими приладами , електричними, гідравлічними і пневматичними пристроями. З ростом механізації та автоматизації змінюється характер праці в сучасному виробництві . У змісті праці робітника все більше місце займають функції планування, розрахунку, налагодження, управління складною технікою та технологічними процесами.

Професія слюсаря є однією з найбільш поширених. Слюсарні роботи потрібні не тільки в машинобудуванні, а й у багатьох інших галузях промисловості та сільського господарства. Вони дуже різноманітні: слюсарі -складальники збирають різні машини і механізми, слюсарі - ремонтники виконують технічне обслуговування та ремонт машин і механізмів, слюсарі - інструментальники виготовляють інструменти, штампи і пристосування, слюсарі з монтажу техніки, приладів і комунікацій займаються встановленням обладнання, підведенням до нього енергії та іншими монтажними роботами.

На сайті slusarna.com.ua ви знайдете уроки слюсарної справи та загальний курс слюсарної справи.